Monday, March 4, 2013 | By: Fazil'store

Arca Asemblaj


Arca ini adalah cantuman daripada pelbagai bahan buangan yang berbeza dandigabungkan menjadisebuah arca serta mendapat perhatian di Amerika sekitar tahun1950-60. Arca tiga dimensi ini dilihat sebagai “junk sculpture”, iaitu arca baranganterpakai atau buruk dan rosak. Arca Asemblaj yang terkenal ialah “Homeege to NewYork”, karya Jean Tinguely
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO

0 comments:

Post a Comment