Wednesday, February 29, 2012 | By: Fazil'store

DEFINISI TEMBIKAR

Tembikar tradisi Melayu menjadi kesenian yang asli.telah wujud di negara ini sejak beribu tahun dahulu. Ragambentuk dan ragam hias yang terdapat pada seitembikar melambangkan keunikan penciptaan tukang pandai Melayu. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. Kebanyakan   tembikar   yang     dihasilkan     ini      mempunyai     ciri-ciri     kegunaan    harian.Barangan tembikar yang dihasilkan oleh setiap negeri di Malaysia dapat   dibezakan antara satu sama lain melalui reka corak, reka bentuk atau warnanyakerana setiap negeri mempunyai teknik pembuatannya yang tersediri sertadipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat.Menggunakan bahan tanah liat yang dibentuk, dibakar dan digilap untukdijadikan alat kegunaan harian     seperti bekas menyimpan air, balang    dan lain-lainlagi. Ia juga dikenali sebagai porselin wares dan seramik

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO

1 comments:

najihah jiha said...

penerangan yang bagus...memudahkan saya membuat folio!!thanks...:)

Post a Comment