Sunday, February 13, 2011 | By: Fazil'store

MAKSUD CETAKAN

Satu proses hasil kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan.
Seseorang pelukis biasanya akan menentukan berapa banyak cetakan yang hendak dihasilkan dalam sesuatu edisi.
Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.
Proses di mana satu hasil kerja seni dicipta dalam beberapa kuantiti.
Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat
Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata.
.Satu hasil kerja seni yang menggunakan acuan cetakan untuk menghasilkan satu atau beberapa siri cetakan.
Perindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain iaitu kertas atau kain.
Proses menggambar atau mencorak yang dilakukan dengan cara memotong, mengguris di atas permukaan plat dan menggunakan dakwat
Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain.
Cetakan bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan dan tertentu seperti kertas.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO

0 comments:

Post a Comment